สิทธิและเสรีภาพ

posted on 10 Apr 2010 22:04 by kandaro in phrase
.                                                                                                                                                                  . 
 
 
 
 
 
 
สิทธิและเสรีภาพต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของบทบาทและหน้าที่
 
หากไม่ทำตามบทบาทและหน้าที่แล้ว
 
ก็ไม่ควรมาเรียกร้อง
 
สิทธิและเสรีภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

มันเกินคำๆนั้นไปแล้ว
สวัสดีครับขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ดอกมะลิ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

#6 By -Newworld- on 2010-04-15 23:16

สิทธิเสรีภาพใช้ได้ ตราบใดที่การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

#5 By ฟองจันทร์ on 2010-04-10 22:36

เห็นด้วย

#4 By wesong on 2010-04-10 22:19

Hot! Hot!

สั้นๆ ได้ใจความ

#3 By HeDw!g on 2010-04-10 22:14

Hot!

#2 By rerigioz on 2010-04-10 22:09

PinG~ แปะดาวครับ Hot! Hot! Hot!

#1 By Pl@y-M@Te on 2010-04-10 22:08