ำลา

posted on 15 Jan 2011 19:49 by kandaro in phrase
 
 
 
 
 
 
 
 
จ งอย่ากล่าวคำอำลา
เพราะมันทำให้ใจอ่อนล้ าที่สุด
.
เก็นํ้าตาไว้ ให้ห าสมุทร  เก็ บเสียงส ะอื้นไว้ ให้เสียงลื่น  เก็บลมหายใจไว ้พัดเรือใบ
เก็บคำทัทายไว้ ให้อันรายที่เผชิ
ในการเดิ นทางที่ไม่มีหยุด
 
 
 
 
 
 
 

.                              ,                                                                                               .                                      .   .

Comment

Comment:

Tweet

คมคายๆ

#2 By yodd love you!!! on 2011-02-25 13:30

ชอบbig smile

#1 By BENZILLA's Blog on 2011-01-16 13:15